Услуги

Купи на кредит

Енергийна ефективност

Кредит „Енергийна ефективност” за дома е целеви кредит за физически лица, който се отпуска за инвестиции в енергоспестяващи технологии с цел подобряване енергийната ефективност на жилищата и намаляване на разходите за отопление или електричество. Кредитът се отпуска по Програма за кредитиране на Енергийна ефективност в дома на Европейската банка за възстановяване и развитие. По тази програма кредитополучателите могат да получат безвъзмездна помощ в размер на:

Повече за кредит „Енергийна ефективност”:

https://www.ubb.bg/individual-clients/credits/kredit-energijna-efektivnost